Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd
1136452
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
27154
w 2017 r.
163918
w 2016 r.
174329
w 2015 r.
152940
w 2014 r.
148916
w 2013 r.
147427
w 2012 r.
145686
w 2011 r.
145801
w 2010 r.
27896
w 2009 r.
2385
przed 2009 r.