Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
2835240
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
24102
w 2019 r.
257444
w 2018 r.
290923
w 2017 r.
299320
w 2016 r.
310097
w 2015 r.
311071
w 2014 r.
312976
w 2013 r.
322382
w 2012 r.
326318
w 2011 r.
313445
w 2010 r.
64201
w 2009 r.
2968
przed 2009 r.