Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
2341909
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
196125
w 2018 r.
258898
w 2017 r.
266690
w 2016 r.
273404
w 2015 r.
260997
w 2014 r.
252642
w 2013 r.
256601
w 2012 r.
268080
w 2011 r.
255833
w 2010 r.
50267
w 2009 r.
2372
przed 2009 r.