Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3309418
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
4530
w 2021 r.
115731
w 2020 r.
261506
w 2019 r.
281566
w 2018 r.
307363
w 2017 r.
311711
w 2016 r.
319597
w 2015 r.
322698
w 2014 r.
323038
w 2013 r.
333266
w 2012 r.
334748
w 2011 r.
324463
w 2010 r.
66155
w 2009 r.
3046
przed 2009 r.