Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1256660
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
98250
w 2017 r.
181092
w 2016 r.
180406
w 2015 r.
157687
w 2014 r.
153542
w 2013 r.
152398
w 2012 r.
151672
w 2011 r.
150705
w 2010 r.
28700
w 2009 r.
2208
przed 2009 r.