Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3255229
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
87732
w 2020 r.
253947
w 2019 r.
279170
w 2018 r.
306672
w 2017 r.
310972
w 2016 r.
318692
w 2015 r.
319604
w 2014 r.
321716
w 2013 r.
332250
w 2012 r.
333552
w 2011 r.
322084
w 2010 r.
65790
w 2009 r.
3048
przed 2009 r.