Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1868609
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
33904
w 2018 r.
226359
w 2017 r.
238535
w 2016 r.
243121
w 2015 r.
219210
w 2014 r.
216777
w 2013 r.
219090
w 2012 r.
222551
w 2011 r.
208262
w 2010 r.
38577
w 2009 r.
2223
przed 2009 r.