Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
2008337
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
99864
w 2018 r.
234100
w 2017 r.
241826
w 2016 r.
247314
w 2015 r.
228598
w 2014 r.
227186
w 2013 r.
229927
w 2012 r.
235071
w 2011 r.
219972
w 2010 r.
42254
w 2009 r.
2237
przed 2009 r.