Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
2121315
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
140241
w 2018 r.
241124
w 2017 r.
246336
w 2016 r.
254307
w 2015 r.
238468
w 2014 r.
236102
w 2013 r.
240029
w 2012 r.
246070
w 2011 r.
231539
w 2010 r.
44762
w 2009 r.
2338
przed 2009 r.