Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1387450
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
139548
w 2017 r.
199807
w 2016 r.
197035
w 2015 r.
169976
w 2014 r.
162460
w 2013 r.
162243
w 2012 r.
163625
w 2011 r.
159658
w 2010 r.
30906
w 2009 r.
2192
przed 2009 r.