Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3054841
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
179148
w 2019 r.
269584
w 2018 r.
300135
w 2017 r.
307512
w 2016 r.
315617
w 2015 r.
316436
w 2014 r.
317794
w 2013 r.
328924
w 2012 r.
332072
w 2011 r.
319388
w 2010 r.
65234
w 2009 r.
2999
przed 2009 r.