Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
2885798
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
40710
w 2019 r.
261240
w 2018 r.
295282
w 2017 r.
304524
w 2016 r.
313573
w 2015 r.
314916
w 2014 r.
316362
w 2013 r.
326579
w 2012 r.
328952
w 2011 r.
316032
w 2010 r.
64660
w 2009 r.
2968
przed 2009 r.