Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1169165
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
35523
w 2017 r.
171732
w 2016 r.
180919
w 2015 r.
154887
w 2014 r.
149944
w 2013 r.
149065
w 2012 r.
148578
w 2011 r.
148260
w 2010 r.
28026
w 2009 r.
2231
przed 2009 r.