Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/repozytorium-orpd
1047469
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
17647
w 2017 r.
152562
w 2016 r.
166623
w 2015 r.
142136
w 2014 r.
137017
w 2013 r.
136733
w 2012 r.
133159
w 2011 r.
133269
w 2010 r.
25925
w 2009 r.
2398
przed 2009 r.