Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3027948
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
159487
w 2019 r.
265477
w 2018 r.
299247
w 2017 r.
307186
w 2016 r.
315324
w 2015 r.
316292
w 2014 r.
317616
w 2013 r.
328894
w 2012 r.
331705
w 2011 r.
318653
w 2010 r.
65082
w 2009 r.
2985
przed 2009 r.