Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3164125
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
20329
w 2020 r.
245562
w 2019 r.
275312
w 2018 r.
303303
w 2017 r.
309887
w 2016 r.
317151
w 2015 r.
317565
w 2014 r.
319996
w 2013 r.
331238
w 2012 r.
333333
w 2011 r.
321823
w 2010 r.
65584
w 2009 r.
3042
przed 2009 r.