Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3343364
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
0
w 2023 r.
9769
w 2022 r.
31335
w 2021 r.
88270
w 2020 r.
267896
w 2019 r.
283998
w 2018 r.
308406
w 2017 r.
312822
w 2016 r.
320408
w 2015 r.
324134
w 2014 r.
326101
w 2013 r.
338323
w 2012 r.
337648
w 2011 r.
324839
w 2010 r.
66364
w 2009 r.
3051
przed 2009 r.