Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3344174
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
0
w 2023 r.
9688
w 2022 r.
31291
w 2021 r.
87809
w 2020 r.
268686
w 2019 r.
284104
w 2018 r.
308424
w 2017 r.
312845
w 2016 r.
320415
w 2015 r.
324135
w 2014 r.
326102
w 2013 r.
338333
w 2012 r.
337738
w 2011 r.
325000
w 2010 r.
66553
w 2009 r.
3051
przed 2009 r.