Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1650082
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
13661
w 2018 r.
212236
w 2017 r.
221783
w 2016 r.
222969
w 2015 r.
196700
w 2014 r.
185101
w 2013 r.
186984
w 2012 r.
189161
w 2011 r.
184635
w 2010 r.
34638
w 2009 r.
2214
przed 2009 r.