Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1527866
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
193488
w 2017 r.
213898
w 2016 r.
209453
w 2015 r.
182768
w 2014 r.
173310
w 2013 r.
176082
w 2012 r.
174570
w 2011 r.
169859
w 2010 r.
32252
w 2009 r.
2194
przed 2009 r.