Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3348014
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
13405
w 2022 r.
32305
w 2021 r.
89078
w 2020 r.
267416
w 2019 r.
283959
w 2018 r.
308382
w 2017 r.
312811
w 2016 r.
320403
w 2015 r.
324096
w 2014 r.
326060
w 2013 r.
338256
w 2012 r.
337586
w 2011 r.
324839
w 2010 r.
66359
w 2009 r.
3059
przed 2009 r.