Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
2752186
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
565
w 2019 r.
249249
w 2018 r.
286453
w 2017 r.
293878
w 2016 r.
303455
w 2015 r.
304587
w 2014 r.
306634
w 2013 r.
316528
w 2012 r.
318538
w 2011 r.
306851
w 2010 r.
62564
w 2009 r.
2884
przed 2009 r.