Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
1726588
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
19461
w 2018 r.
215461
w 2017 r.
229163
w 2016 r.
231784
w 2015 r.
204660
w 2014 r.
197000
w 2013 r.
198396
w 2012 r.
199727
w 2011 r.
192821
w 2010 r.
35906
w 2009 r.
2214
przed 2009 r.