Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.
ORPPD gromadzi uprawnionym podmiotom pełne teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej można dowiedzieć się w Pomocy https://polon.nauka.gov.pl/polon/repozytorium-orpd
3344477
Prace dyplomowe zdeponowane w ORPPD
Liczba prac obronionych w latach:
0
w 2024 r.
0
w 2023 r.
9686
w 2022 r.
31268
w 2021 r.
87802
w 2020 r.
268871
w 2019 r.
284125
w 2018 r.
308457
w 2017 r.
312861
w 2016 r.
320424
w 2015 r.
324145
w 2014 r.
326139
w 2013 r.
338341
w 2012 r.
337740
w 2011 r.
325005
w 2010 r.
66560
w 2009 r.
3053
przed 2009 r.