W poniższej lokalizacji zamieszczony został plik z aktualną listą ról oraz opisem ich oddziaływania na system POL-on 1 i POL-on 2.

Lista ról systemów POL-on 1 i POL-on 2 (.xlsx; aktualizacja: 12.04.2024)