UWAGA! Pliki importowe nadal są wczytywane w POL-on 1 w module Administracja (w wersji produkcyjnej i demonstracyjnej).

Aby dodać nowy semestr studentowi odszukaj go za pomocą danych identyfikacyjnych w sekcji filtrów zestawienia. W danych studenta wybierz sekcję „Podsumowanie przebiegu studiów”, a następnie przejdź do danych o studiach na kierunku używając aktywnego linku ukrytego pod nazwą kierunku. 

Wybierz zakładkę „Semestry”, a następnie użyj przycisku „Dodaj semestr”.

Uzupełnij formularz wskazując:

  • Rok akademicki,
  • Semestr studiów,
  • Kolejny semestr studenta,
  • Punkty ECTS uzyskane ogółem (tj. suma punktów uzyskanych w aktualnym i wcześniejszych semestrach).

Zapisz wprowadzone informacje za pomocą przycisku zapisu na dole formularza.

Po zapisie formularza, na dole tabeli zobaczysz informacje o dodanym semestrze.

Możesz edytować lub usunąć dodany semestr za pomocą właściwych ikon (ołówek, kosz).

Inne przydatne wpisy:​