Zgody na dodatkowe zatrudnienie jest sekcją w  zakładce Zatrudnienie w danych pracownika. Więcej o danych zatrudnienia przeczytasz w dedykowanym wpisie, gdzie omówiono sekcje Dane zatrudnienia i Warunki zatrudnienia.

Sekcja „Zgody na dodatkowe zatrudnienie”

Aby zarejestrować zgodę na dodatkowe zatrudnienie pracownika w innej instytucji, kliknij przycisk „+ Dodaj zgodę”. Otworzy się formatka, w której pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Należy podać datę, od której zgoda obowiązuje. Nie może to być data z przyszłości. Zgoda może być bezterminowa lub (opcjonalnie) można podać datę końca jej obowiązywania.

Wybierz czy zgoda została wydana dla podmiotu istniejącego w POL-on, czy spoza POL-on.

W przypadku podmiotu spoza POL-on wskaż typ podmiotu, do wyboru są:

  • polski prowadzący działalność dydaktyczną,
  • polski prowadzący działalność naukową,
  • zagraniczny prowadzący działalność dydaktyczną,
  • zagraniczny prowadzący działalność naukową.

Następnie wpisz nazwę podmiotu spoza POL-on za pomocą klawiatury.

W przypadku podmiotu z POL-on, system podpowie ci jego nazwę po wpisaniu kilku pierwszych liter do okna formatki.

Potwierdź klikając przycisk „Dodaj zgodę”.

 

Pracownik nie może mieć więcej niż jednej zgody obowiązującej w tym samym czasie wydanej przez ten sam podmiot.

Zgodę na dodatkowe zatrudnienie można:

  • edytować korzystając z przycisku „Koryguj zgodę na dodatkowe zatrudnienie” (ikona ołówka) lub
  • usunąć „Usuń zgodę na dodatkowe zatrudnienie” (ikona kosza na śmieci).