Nowy moduł Pracownicy jest wdrażany etapami:

  1. udostępnienie nowej siatki stanowisk w POL-onie 1,
  2. testy na środowisku POL-on 2.0 DEMO,
  3. migracja danych z POL-onu 1 i udostępnienie modułu Pracownicy w POL-onie 2.0,
  4. migracja funkcji kierowniczych,
  5. rozbudowa o nowe dane.

Przebieg tego procesu wraz z planowanymi terminami ilustruje poniższa grafika.

1. Udostępnienie nowej siatki stanowisk w POL-onie 1

Od 30.10.2019 r. w dotychczasowym POL-onie udostępniamy siatkę stanowisk wynikającą z ustawy 2.0. Jest ona dostępna obok starej siatki.

Dzięki temu możliwa jest rejestracja nowych pracowników jeszcze w starym systemie (w odniesieniu do osób zatrudnionych od 1.10.2019 r.).

Możliwa jest też edycja stanowisk dotychczasowych pracowników w oparciu o:

  • nową siatkę stanowisk lub
  • dotychczasową siatkę.

To, która siatka stanowisk będzie widoczna w starym systemie w odniesieniu do konkretnego pracownika zależy od daty jego warunków zatrudnienia. Ilustruje to poniższa grafika.

2. Testy na środowisku POL-on 2.0 DEMO

Od 14.11.2019 r. pod adresem: https://polon2-demo.opi.org.pl/home/login udostępniamy środowisko POL-on 2.0 DEMO, obejmujące moduł Pracownicy.

Środowisko DEMO służy m.in. próbnej migracji danych ze starego modułu Pracownicy, przeprowadzanej przez OPI PIB.

Testy zajmą ok. 3-4 tygodni.

Zachęcamy też użytkowników do zapoznania się z nowym interfejsem i do testowania ścieżek czynności w systemie. Uwagi i błędy można zgłaszać poprzez system Helpdesk w starym systemie.

Dane wprowadzone na DEMO przez uczelnie nie będą migrowane.

W ramach środowiska DEMO jest dostępne „nowe” API REST.

3. Migracja danych z POL-onu 1. Udostępnienie modułu Pracownicy w POL-onie 2.0

Za migrację danych pracowników do nowego POL-onu odpowiada w całości OPI PIB.

Z dotychczasowego POL-onu zmigrowane zostaną zarówno dane pracowników zatrudnionych przed 1.10.2019 r., jak i później.

Migrowane będą wyłącznie dane z POL-onu 1. Dane wprowadzone przez użytkowników do wersji DEMO nie zostaną zmigrowane.

Po zakończeniu migracji moduł Pracownicy będzie dostępny wyłącznie w nowej aplikacji. Stary moduł zostanie przełączony w tryb tylko do odczytu.

Część danych pozostanie tylko w starym POL-onie, ponieważ ustawa 2.0 nie wymaga ich gromadzenia.

Zakres danych migrowanych, wygaszanych oraz nowych danych gromadzonych w module przedstawia poniższa tabela.

DANE MIGROWANE

NOWE DANE

DANE WYGASZANE

Dane pracowników

Prowadzone zajęcia:

Minima kadrowe

Zatrudnienie

Inne osoby prowadzące zajęcia

Minima kadrowe do nadawania stopni

Oświadczenia o dyscyplinie i liczbie N

Kompetencje i doświadczenie innych osób prowadzących zajęcia

Dane powiązane z działalnością badawczo-rozwojową z okresu obejmującego ewaluację 2013-2017 r.

Stopnie i tytuły

Nieobecności

Stopnie służbowe

Zgoda na zatrudnienie

Pensum dydaktyczne

4. Migracja funkcji kierowniczych

W dalszej kolejności z POL-onu 1 zostaną zmigrowane dane dotyczące funkcji kierowniczych.

5. Rozbudowa modułu o nowe dane

W późniejszym czasie moduł Pracownicy zostanie rozbudowany o nowe dane. Będą one obejmować:

  • pensum doktorskie,
  • integrację z postępowaniami awansowymi,
  • synchronizację POL-onu z PBN w kontekście wczytywania numerów ORCID.

Zobacz też:

Wygląd i zawartość modułu Pracownicy Rejestracja pracownika Import masowy