Dotychczasowy szczegółowy harmonogram prac systemowych dostępny był na stronie starej pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram

Harmonogram wszystkich prac planowanych w ramach dostosowania systemów dostępny jest na stronach serwisu informacyjnego. Poniższy harmonogram dotyczy wyłącznie technicznych aspektów integracji.

Planowane działania w związku z dostosowaniem masowych interfejsów wymiany danych:

 • czerwiec 2019: przedstawienie założeń zmian w interfejsach oraz rozpoczęcie konsultacji technicznych;
 • lipiec – wrzesień 2019: konsultacje techniczne z działami informatycznymi uczelni oraz zewnętrznymi dostawcami oprogramowania
 • październik 2019: opublikowanie ostatecznej wersji XSD dla studentów, pracowników naukowych,  doktorantów, osób ubiegających się o stopień doktora
 • grudzień 2019: udostępnienie testowej wersji modułów: Studenci oraz pomoc materialna,  Pracownicy naukowi na środowisku demo
 • styczeń 2020: udostępnienie importu masowego plików XML dla modułu Studenci i pomoc materialna w warunkach produkcyjnych. Wdrożenie modułu Pracownicy naukowi w warunkach produkcyjnych wraz z migracją danych oraz API. Testy importu XML w warunkach demo
 • luty 2020: pełne wdrożenie modułu Pracownicy naukowi z interfejsami API oraz importem XML w warunkach produkcyjnych
 • marzec 2020: opublikowanie i wdrożenie usług do Rejestru osób ubiegających się o stopień doktora oraz szkół doktorskich w warunkach produkcyjnych. Wdrożenie nowej wersji PBN 2.0 w warunkach produkcyjnych
 • styczeń 2020: szkoły doktorskie
 • luty 2020: Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora
 • październik 2020: Postępowania awansowe i baza dokumentów w postępowaniach awansowych
 • lipiec 2020: zmiany w interfejsach ORPPD
 • luty 2021: Wdrożenie modułu Patenty wraz z API REST
 • maj 2021: Wdrożenie modułu Dane artystyczne wraz z API REST
 • czerwiec 2021: Wdrożenie modułu Projekty naukowe wraz z API REST
 • Październik 2021: Obsłużenie dodatkowych elementów domeny pracowników
  • zajęcia prowadzone w szkołach doktorskich,
  • obsługa osób kierujących podmiotem,
  • funkcje kierownicze,
  • kary pracownicze
 • listopad 2021: Udostępnienie nowego API dla modułu Studenci na maszynie DEMO
 • I kwartał 2022: Udostępnienie nowego API (oraz XML) dla modułu Studenci w systemie produkcyjnym
 • I kwartał 2022: Wdrożenie modułu Inwestycje wraz z API REST

Zobacz też:

API REST Import masowy Generowanie raportów