Webinarium odbyło się 29 czerwca 2020 r. w siedzibie OPI PIB. Poniżej umieszczony jest zapis nagrań wideo z tego wydarzenia. Szkolenie składało się z bloku wykładowego oraz odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie spotkania przez uczestników. Pod nagraniami umieszczona zastała prezentacje ze szkolenia, którą można pobrać.

Pytania, które zadali Państwo na czacie w trakcie webinarium, na które odpowiedzi nie zostały udzielone w czasie szkolenia, są opracowywane przez trenerów i analityków systemu. Będą one sukcesywnie publikowane w formie wpisów do Pomocy oraz w zakładce FAQ.

Moduł Kierunki

  • Role i uprawnienia do zawartości modułu 
  • Reguły zarządzania danymi przez pracownika uczelni 
  • Rejestracja studiów na kierunku 
  • Rejestracja uruchomień studiów na kierunku

Liczba godzin zajęć w POL-on 2.0 – reguły i przypadki

Liczba godzin zajęć w module Kierunki studiów  
  • Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów 
  • Liczba godzin zajęć określonych w programie studiów realizowanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni jako podstawowym miejscu pracy 
Informacje o prowadzonych zajęciach w module Pracownicy

Moduł Raporty

  • Rodzaje dostępnych raportów z interfejsu POL-on oraz RAD-on 
  • Uprawnienia i zakres danych w raportach 
  • Generowanie i pobieranie raportów

 

Blok wykładowy:

Blok pytań zadawanych przez uczestników:

Plik pdf do pobrania, kliknij tu: Kierunki i Raporty, Liczba godzin zajęć – prezentacja