Zestawienie studentów na semestrach pozwala zapoznać się z liczbą studentów przypisanych do poszczególnych semestrów danego uruchomienia.

Widok tabelaryczny został przygotowany dla studentów z uruchomień kierunków w POL-on 2.0. Oznacza to, że system wyświetli kierunek z POL-on 1.0, ale nie wyświetli studentów przypisanych do starych kodów uruchomienia kierunku, dla których nie zarejestrowano uruchomień w POL-on 2.0.

Aby zapoznać się z liczbą studentów przypisanych do poszczególnych semestrów uruchomienia kierunku studiów przejdź do modułu Studenci, a następnie wybierz kafel „Zestawienie studentów na semestrach”.

Każdy wiersz zestawienia to osobne uruchomienie. W tabeli znajdziesz liczbę studentów przypisanych do wskazanego w filtrach semestru (letniego lub zimowego) i roku akademickiego z podziałem na semestr studenta. Domyślnie wszystkie wiersze uruchomień są rozwinięte, a dane o liczbie studentów widoczne.

Wyszukiwanie studentów danego uruchomienia

Po lewej stronie ekranu znajdziesz filtry zestawienia, w których możesz wpisać

 • nazwę kierunku albo
 • odszukać uruchomienie wpisując jego kod.

Filtrów zestawienia możesz używać w dowolny sposób.

Domyślnie prezentowane są dane aktualnego semestru roku akademickiego.

Jeśli chcesz przejść do zestawienia studentów na semestrach wcześniejszych – wskaż właściwy rok akademicki i semestr w filtrach.

Możesz wyświetlać liczbę wszystkich studentów przypisanych do konkretnego semestru lub liczbę studentów danego rodzaju (np. skreślonych lub aktywnych na wybrany dzień).

Przy każdym odfiltrowanym uruchomieniu znajdziesz jego informacje szczegółowe:

 • kod,
 • nazwę,
 • poziom,
 • formę,
 • profil,
 • liczbę semestrów,
 • wymaganą liczbę punktów ECTS
 • język kształcenia.

Jeśli w filtry zestawienia wpiszesz nazwę kierunku, przejdź do właściwego uruchomienia, a następnie użyj linku aktywnego ukrytego pod liczbą studentów konkretnego semestru.

Jeśli w filtry zestawienia wpiszesz kod uruchomienia, użyj linku aktywnego ukrytego pod liczbą studentów konkretnego semestru.

Po kliknięciu w link aktywny (liczbę) otworzy się nowe okno przeglądarki, w którym znajdziesz dane wyfiltrowanych studentów.

Jeśli w filtrach wskażesz semestr inny niż aktualny, w tabeli zestawienia zobaczysz najpierw semestr zgodny z ustawieniami filtrów, a jako drugi – kolejny semestr.

Przykład 1

Chcesz przejść do zestawienia studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 uruchomienia o kodzie 9012.

Po wyfiltrowaniu uruchomienia dane o studentach przypisanych do semestru zimowego znajdziesz w wierszu pierwszym. Porównawczo w wierszu drugim system wyświetli dane o studentach przypisanych do kolejnego semestru (letniego).

Przykład 2

Chcesz sprawdzić ilu studentów zostało skreślonych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 uruchomienia o kodzie 3095. W filtrach zestawienia poza wpisaniem kodu uruchomienia zaznacz  checkbox „skreślony z listy studentów”, wskaż właściwy rok akademicki i semestr.

Po wyfiltrowaniu uruchomienia dane o studentach skreślonych w semestrze zimowym znajdziesz w wierszu pierwszym. Porównawczo w wierszu drugim system wyświetli dane o studentach skreślonych w kolejnym semestrze.

Pobranie listy studentów do pliku

Zestawienie studentów na danym semestrze możesz pobrać do pliku pdf lub xlsx. W tym celu użyj właściwego przycisku nad wybranym zestawieniem.

Po kliknięciu w przycisk „Pobierz listę do PDF” lub „Pobierz listę do XLSX”, a następnie wskaż zakres rekordów. Do wyboru masz:

 • wszystkie,
 • bieżącą stronę,
 • wybrane zakres stron od – do.

W pobranym pliku znajdziesz tabelę z rekordami studentów. Zakres danych w pliku obejmuje:

 • imię,
 • nazwisko,
 • PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
 • liczbę kierunków,
 • parametry kierunku (nazwa, kod uruchomienia, poziom, forma, tytuł, liczba semestrów, jednostka prowadząca kierunek),
 • okres studiowania od-do,
 • ostatni zaraportowany semestr.