Po kliknięciu w przycisk „LOGIN” w portalu informacyjnym POL-on, przechodzimy do ekranu startowego aplikacji POL-on. Z tego poziomu można zalogować się do aplikacji POL-on. Ponadto, za pomocą kafli umieszczonych u dołu strony można przejść do:

  • portalu informacyjnego,
  • systemu pomocy,
  • ogólnodostępnych zestawień portalu RAD-on,
  • dokumentacji masowych interfejsów wymiany danych (API).

Logowanie do POL-onu

Do aplikacji POL-on logujemy się po kliknięciu w przycisk „Przejdź do Modułu Centralnego Logowania”. Logowanie do POL-onu 2.0 jest możliwe tylko za pośrednictwem MCL. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

 

Gdzie jeszcze dostanę się z poziomu ekranu startowego?

 

 

 

 

 


Obejrzyj film na ten temat: