Powiązanie inwestycji z wnioskiem/umową wprowadzoną do systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) może dotyczyć:

 • nowo rejestrowanej inwestycji – w takim przypadku powiązanie prowadzi do częściowego uzupełnienia formularza,
 • zarejestrowanej wcześniej inwestycji, w której dane wprowadzono ręcznie zgodnie ze ścieżką opisaną tu.

Powiązanie zarejestrowanej inwestycji z  rekordem w systemie OSF jest wymagane dla inwestycji finansowanych ze środków z budżetu państwa (Źródło finansowania: Środki z budżetu państwa: Część 28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka).

W przypadku innych inwestycji jest to czynność opcjonalna.

Aby zaciągnąć dane z systemu OSF będziesz potrzebował numeru wniosku/umowy.

UWAGA! Aktualnie powiązanie jest możliwe dla wniosków inwestycyjnych związanych z działalnością naukową (tryb art. 365 pkt 4 lit b PSWiNo statusie „Umowa podpisana” realizowanych w 2020 roku lub później.

Powiązanie jest możliwe dla wniosków inwestycyjnych związanych z kształceniem (tryb art. 365 pkt 4 lit a PSWiN) o statusie „Umowa podpisana” realizowanych w 2022 roku lub później.

W przypadku powiązania dane w formularzu zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji zawartych we wniosku/umowie w systemie OSF.

Dotyczy to danych:

 • Nazwa inwestycji,
 • Charakter/rodzaj/typ inwestycji,
 • Źródła finansowania nakładów z budżetu państwa.

Pozostałe dane wymagane przepisami prawnymi będą wymagały uzupełnienia.

Powiązanie z OSF na etapie rejestracji inwestycji

Aby zaciągnąć informacje o inwestycji z systemu zewnętrznego użyj przycisku „Dodaj nową inwestycję” znajdującego się nad zestawieniem inwestycji twojej jednostki.

Następnie ​kliknij w przycisk „Powiąż z systemem OSF”. Wprowadź numer wniosku/umowy z systemu OSF do formatki, a następnie rozpocznij szukanie wniosku za pomocą przycisku „Szukaj”.

Jeśli system nie odnajdzie wniosku o wprowadzonym numerze wyświetli ci komunikat. W takim przypadku rekomendujemy rejestrację inwestycji samodzielnie.

Rekord z OSF może być powiązany tylko z jedną inwestycją.

Jeśli system znajdzie wniosek o wpisanym numerze wyświetli ci szczegóły inwestycji, tj.:

 • charakter inwestycji,
 • rodzaj inwestycji,
 • typ inwestycji,
 • nazwę inwestycji,
 • źródło finansowania (nakładów),
 • wysokość nakładów (zł).

Nakład powiązany z OSF nie podlega edycji ani usunięciu.

W celu zaciągnięcia danych do formularza potwierdź chęć powiązania z odnalezioną inwestycją (przycisk „Powiąż inwestycję”). System wyświetli ci komunikat o powiązaniu inwestycji z odnalezionym rekordem.

Przed zapisem formularza uzupełnij pozostałe pola obowiązkowe (status, okres trwałości, okres realizacji, opis inwestycji, dane osoby do kontaktu) zgodnie ze ścieżką opisaną tu.

Jeśli po zaciągnięciu danych (bez uzupełnienia innych pól) od razu zapiszesz formularz system oznaczy rekord jako niepoprawny (niekompletny).

Po uzupełnieniu formularza wyślij inwestycję do wykazu. W tym celu skorzystaj z przycisku zapisu znajdującego się na dole strony. Rekord będzie ponownie weryfikowany pod kątem poprawności i kompletności.

W przypadku nieodnalezienia wniosku w systemie OSF lub próby powiązania wniosku powiązanego z inną inwestycją system wyświetli poniższe komunikaty.

Uzupełnij brakujące dane wyświetlone w sekcji „Dane wymagają uzupełnienia lub poprawy”. Więcej o tym dowiesz się w dedykowanym wpisie tu.

Powiązanie z OSF zarejestrowanej inwestycji

Aby dokonać powiązania zarejestrowanej inwestycji w wykazie z rekordem w systemie OSF, wyszukaj inwestycję korzystając z filtrów zestawienia i przejdź do jej  szczegółów. W sekcji Danych inwestycji (Dane aktualne) ​kliknij w przycisk „Powiąż z systemem OSF”. Wprowadź numer wniosku/umowy z systemu OSF do formatki, a następnie rozpocznij szukanie wniosku za pomocą przycisku „Szukaj”.

Jeśli system nie odnajdzie wniosku o wprowadzonym numerze wyświetli ci komunikat. W takim przypadku rekomendujemy rejestrację inwestycji samodzielnie.

Rekord z OSF może być powiązany tylko z jedną inwestycją.

Jeśli system znajdzie wniosek o wpisanym numerze wyświetli ci szczegóły inwestycji, tj.:

 • charakter inwestycji,
 • rodzaj inwestycji,
 • typ inwestycji,
 • nazwę inwestycji,
 • źródło finansowania (nakładów)
 • wysokość nakładów (zł)

Po kliknięciu w przycisk „Powiąż inwestycję” dane z OSF zostaną nadpisane w formularzu. System wyświetli ci komunikat o powiązaniu inwestycji z odnalezionym rekordem.

Poprawa zaciągniętych danych w formularzu po dokonaniu powiązania może nastąpić tylko poprzez poprawę danych w systemie OSF z poziomu Ministerstwa (będzie to wymagało złożenia zgłoszenia merytorycznego w systemie Helpdesk z poziomu systemu OSF).

W przypadku zawarcia umowy/aneksu z Ministerstwem dane dotyczące źródeł finansowych z budżetu państwa zostaną zaktualizowana automatycznie.

Usunięcie powiązania

Powiązanie inwestycji z rekordem w systemie OSF jest czynnością odwracalną. Jeśli chcesz dokonać usunięcia powiązania odnajdź wybrany rekord korzystając z filtrów zestawienia i przejdź do danych inwestycji. W sekcji dane aktualne użyj przycisku „Usuń powiązanie OSF”, a następnie potwierdź swoją decyzję. System poinformuje cię o usunięciu powiązania.