Aby zmienić listę dyscyplin wybierz moduł Kierunki w POL-on 2.0, a następnie przejdź do zestawienia studiów i uruchomień.

Korzystając z filtra zestawienia odszukaj odpowiedni kierunek. Kliknij w nazwę kierunku, która jest aktywnym linkiem, żeby przejść do szczegółów.

Przejść do sekcji „Listy dyscyplin”, a następnie użyj przycisku „+ Dodaj nową listę”.

W kolejnym kroku uzupełnij podstawę zmiany wraz ze wskazaniem daty, od kiedy obowiązuje.

Aby dodać dyscyplinę skorzystaj z przycisku  „+ Dodaj dyscyplinę”.

Wybierz dziedzinę z rozwijanego menu, a następnie w taki sam sposób wybierz dyscyplinę. Zaznacz checkbox „Czy wiodąca”, jeśli dotyczy. Wprowadź udział procentowy. Zapisz zmiany korzystając z zielonego znacznika.

Podczas zapisu danych system waliduje ich poprawność. W sytuacji wykrycia błędów (np. gdy uczelnia próbuje wskazać jako wiodącą dyscyplinę, w której nie ma uprawnień do nadawania stopnia dr hab.), na formularzu wyświetlą się odpowiednie komunikaty.