W części 4 należy wpisać tylko te projekty, na które uczelnia samodzielnie lub w ramach konsorcjum otrzymała finansowanie lub dofinansowanie w roku 2020, w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) „HORYZONT 2020”.

Dane dotyczące projektów można wprowadzać ręcznie lub skorzystać z szablonu xlsx, klikając w przycisk „Pobierz szablon” (Czesc 4. Projekty_HORYZONT_2020), wypełnić go danymi i zaimportować do systemu wszystkie umowy od razu.

W pliku należy wprowadzić:

  • numer umowy w postaci: nr projektu – data podpisania umowy,
  • rolę uczelni w projekcie:
    • beneficjent
    • lider
    • partner.

Uczelnia może pełnić tylko jedną z wyżej wymienionych ról w projekcie.