REST API dla ORPPD 2.0 powinno być używane do przekazywania pisemnych prac dyplomowych studentów, którzy zdali egzamin dyplomowy na kierunku zarejestrowanym w POL-on 2.0. Prace studentów, którzy ukończyli studia na kierunkach zarejestrowanych w Systemie POL-on 1.0 powinny zostać zdeponowane za pomocą REST API w wersji 1.0, którego dokumentację można znaleźć na stronie pomocy systemu ORPPD 1.0.

Dokumentacja

Dokumentacja deweloperska REST API dostępna jest na stronie demonstracyjnej REST API (środowisko testowe) oraz na stronie produkcyjnej REST API.

Więcej informacji o REST API (omówienie poszczególnych usług, kontraktów, przykłady użycia) znajdziesz w dokumencie  API repozytorium pisemnych prac dyplomowych. 

Reguły biznesowe dotyczące REST API zawiera dokument Reguły biznesowe w repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

Środowisko testowe (demo) stanowi przestrzeń do testowanie integracji z REST API bez konieczności wysyłania danych produkcyjnych. Dane wysyłane do serwera testowego nie będą przekazywane do środowiska produkcyjnego.

Zgłaszanie uwag

Uwagi dotyczące REST API prosimy zgłaszać w systemie Helpdesk.

 

Więcej informacji o ORPPD 2.0 przeczytasz w osobnym wpisie.