W POL-onie 2.0 administratorzy instytucji nadzorujących dysponują (tak jak w dotychczasowym POL-onie)  zestawieniem użytkowników instytucji nadzorowanych.

Administratorzy instytucji nadzorujących (rola MIN_ADM):

  • rejestrują użytkowników z rolami administracyjnymi w instytucjach nadzorowanych;
  • zarządzają ich rolami – ale tylko w zakresie ról administracyjnych (czyli INST_ADM lub INST_NAUK_ADM);

Mogą to robić nie tylko w kontekście samego podmiotu nadzorowanego, ale także jego jednostek podrzędnych.