Aby zarejestrować jednostkę organizacyjną istniejącą na uczelni, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ranu.W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”. Przejście do modułu jest również możliwe poprzez opcję „Moja instytucja”, dostępną po kliknięciu w twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu.

Spośród zakładek umieszczonych na górze strony wybierz „Jednostki organizacyjne”.

Następnie kliknij w przycisk „+ Dodaj nową jednostkę organizacyjną”.

Jeśli chcesz zarejestrować bardziej złożoną strukturę organizacyjną jednostek możesz skorzystać z akcji „Dodaj” umieszczonej po prawej stronie zarejestrowanych jednostek. W ten sposób dodasz jednostki kolejnego rzędu podległe pod jednostki umieszczone w zestawieniu.

Wypełnij formatkę nowo rejestrowanej jednostki. Wpisz dane za pomocą klawiatury lub skorzystaj z podpowiedzi. Zapisz wprowadzone dane za pomocą przycisku „Dodaj jednostkę organizacyjną” na dole strony.

Dane zarejestrowanej jednostki organizacyjnej możesz edytować lub usunąć. Edycja danych jednostki lub usuniecie jednostki z zestawienia możliwe są po wybraniu odpowiedniej ikony akcji znajdującej się po prawej stronie tabeli.

Ikona „+” przy danym rekordzie pozwoli dodać niższą jednostkę organizacyjną (dla której wskazany rekord będzie jednostką nadrzędną).

Poprzez edycję danych można w szczególności wprowadzić datę zakończenia działalności jednostki i ustawić jej status na „Zlikwidowana”.

Edycja/korekta danych

Po wciśnięciu ikony ołówka po prawej stronie odpowiedniej jednostki organizacyjnej możesz poprawić zarejestrowane dane.

Zapisz nowe dane za pomocą przycisku „Koryguj jednostkę organizacyjną”, który znajduje się na dole strony.

System poinformuje cię o dokonanych zmianach.

Usuwanie jednostki organizacyjnej

Po wciśnięciu ikony śmietnika po prawej stronie odpowiedniej jednostki organizacyjnej możesz ją usunąć z zestawienia. Potwierdź swoją decyzję używając przycisku „Usuń”.

System poinformuje cię o usunięciu jednostki.

Wprowadzone jednostko organizacyjne można przypisać do kierunków studiów. Procesowi temu został poświęcony osobny wpis.

Przypisanie jednostek organizacyjnej nie zmienia prawnych podstaw prowadzenia studiów na uczelni. Czynność ta ma charakter organizacyjny i służy wyłącznie do administrowania danymi na uczelni.