sieć POL-on dla nauki i szkolnictwa wyższego

Technologia, która zmienia dane w wiedzę, inspiracje i działanie

Czym jest sieć POL-on

To sieć systemów dla uczelni, instytucji naukowych i administracji państwowej. Tworzy największą bazę danych o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zasila rozwiązania cyfrowe, które projektujemy dla wszystkich obywateli.

Grafika dekoracyjna

Dlaczego ją tworzymy

Sieć dostarcza obiektywnych danych, z których korzysta przede wszystkim Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na ich podstawie podejmuje decyzje – na przykład w sferze finansowania lub oceny kształcenia i potencjału naukowego. Sposób zbierania i wykorzystania danych określa prawo.

Grafika dekoracyjna

Kto jeszcze korzysta z danych

To między innymi: Główny Urząd Statystyczny, Komisja Ewaluacji Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Rada Doskonałości Naukowej. Część danych udostępniamy publicznie w systemie RAD-on – Ty też możesz z nich korzystać.

Grafika dekoracyjna

Jak działa sieć

Systemy w sieci współpracują ze sobą, dzięki czemu dane w całej sieci są spójne i aktualne. Każdy system odpowiada na inne potrzeby naszych użytkowników.

Sprawdź, jak systemy pracują dla Ciebie

Systemy dostarczają faktów i danych. Pozwalają wywiązać się z obowiązków prawnych, pomagają wyciągać wnioski i podejmować lepsze decyzje, wreszcie – wspierają innowacyjność.

Systemy z zamkniętym dostępem

Dla użytkowników o specjalnych uprawnieniach

Ponad 7 terabajtów danych

Nauka się liczy

Dane aktualizujemy na bieżąco

Studenci
8 mln
od roku 2011
Absolwenci
3 mln
od roku 2013
Doktoranci
99 tys.
od roku 2013
Pracownicy uczelni i instytutów naukowych
148 tys.
Uczelnie publiczne i niepubliczne
409
Instytucje naukowe
242
Prace dyplomowe
3.9 mln
Publikacje, monografie i rozdziały monografii
2.6 mln
Projekty naukowe
16 tys.
Patenty i prawa ochronne
5 tys.
Inwestycje
6.4 tys.
Szkoły doktorskie
146
Studia na kierunku
9.3 tys.