Podstawy prawne

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art. 346.  1. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8, i obejmuje informacje o:

1) danych identyfikacyjnych podmiotu;

2) imionach i nazwisku osoby kierującej podmiotem.

Reguły rejestracji

Dane należy rejestrować w trybie bieżącym. Podmioty powinny uzupełnić dane wstecz od 1.10.2018 r.

Dane wprowadzone do POL-on 1 nie zostaną zmigrowane

Rejestracja danych o osobie kierującej podmiotem, edycja lub usuniecie przesłanego do wykazu  rekordu wymagają posiadania roli INST_ADM (dla uczelni) lub INST_NAUK_ADM (dla instytutów naukowych).

Uwaga! W  podmiocie może być tylko jedna osoba aktualnie kierująca podmiotem!

Rejestrowanie osoby kierującej podmiotem

​​Aby zarejestrować informacje o osobach kierujących podmiotem zaloguj się do POL-on 2.0.  Wybierz z menu moduł Osoby kierujące podmiotem. Następnie wybierz wykaz osób kierujących podmiotem.​

Nawigacja po module jest analogiczna do innych wykazów w POL-on 2.0​.

Widok tabelaryczny

Wykaz osób kierujących podmiotem twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.

widoku tabelarycznym zobaczysz: filtry zestawienia i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie) oraz listę osób kierujących podmiotem.

Tabela ta zawiera następujące kolumny:

 • Stan (dane poprawne, dane niepoprawne)
 • Nazwisko
 • Imię
 • Stanowisko/Funkcja
 • Aktualnie kieruje podmiotem (Tak/Nie)
 • Jest pracownikiem (Tak/Nie)

Stan danych niepoprawny zostanie wyświetlony jeżeli osoba kierująca podmiotem została powiązana z rekordem z wykazu pracowników, który następnie został z niego usunięty.


Na górze strony pod nazwą Wykazu, dostępny jest przycisk „+ Dodaj osobę kierującą podmiotem”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza. 

Wprowadź imię i nazwisko osoby kierującej podmiotem.

W przypadku pracownika jednostki dokonaj powiązania z rekordem w Wykazie pracowników. W tym celu kliknij w przycisk „Szukaj”. System przeszuka rekordy wprowadzone do modułu Pracownicy i wyświetli ci rekordy o tych samych danych zapytania.

W kolejnym kroku oznacz checbox przy odnalezionym rekordzie, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”.

Zaznacz checkbox „aktualna” jeśli osoba kierująca podmiotem pełni aktualnie stanowisko/funkcję. Z rozwijanego menu wskaż właściwe stanowisko/funkcję. Do wyboru masz następujące nazwy:

 • Rektor
 • Dyrektor generalny
 • Prezes zarządu
 • Prezes centrum Łukasiewicz
 • Dyrektor instytutu
 • Dyrektor instytutu PAN
 • Dyrektor instytutu SBŁ
 • Dyrektor instytutu międzynarodowego

W przypadku wybrania wartości „Inna” możesz samodzielnie wprowadzić nazwę.

Użyj przycisku „Zapisz”, aby przesłać informacje do wykazu.

Zarejestrowany rekord możesz usunąć lub edytować.