Ogólnodostępne raporty z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego znajdują się w RAD-onie. Więcej dowiesz się tu.

Raporty z hurtowni danych

Nowy moduł Raporty  bazuje na danych gromadzonych w hurtowni danych, która integruje dane ze wszystkich systemów budowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Hurtowania danych jest lub będzie podstawą dla większości procesów operujących na danych, takich jak:

  • sprawozdawczość GUS,
  • procesy ewaluacyjne,
  • integracja systemów POL-on / JSA / PBN / Inventorum / Nauka Polska,
  • zestawienia publiczne POL-on,
  • otwarte API systemu RAD-on,
  • baza wiedzy systemu RAD-on.

Nowy mechanizm raportowy oparty o dane i procesy zachodzące w ramach hurtowni danych daje gwarancję zgodności danych na wielu płaszczyznach wykorzystania.

Mechanizm raportowy jest pierwszą wersją i będzie jeszcze znacząco ewoluował.

Zakres dostępnych zestawień będzie stopniowo rozszerzany.

Aby wejść do modułu Raporty, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Raporty”.

Moduł Raporty składa się z dwóch zasadniczych części:

  • Generowanie raportów
  • Raporty wygenerowane

Aby zlecić wygenerowanie  nowego zestawienia lub  zobaczyć wszystkie możliwe do wygenerowania typy raportów wybierz sekcję „Generowanie raportów”, a następnie wybierz odpowiednie zestawienie.

Lista możliwych raportów zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Zlecone przez siebie i wygenerowane raporty (pogrupowane według typu) znajdziesz w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Ponieważ niektóre przeglądarki (np. Firefox) potrafią dopisywać rozszerzenie .txt do wygenerowanych plików zalecane jest korzystanie z przeglądarki Chrome.

Aktualnie w module Raporty dostępne są zestawienia w następujących obszarach: