W roku akademickim 2019/2020 studenci raportowani są do starego systemu POL-on, który został dostosowany do wymogów nowej ustawy. W systemie POL-on 1.0 zostanie udostępniona możliwość rejestrowania nowych studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 oraz mechanizm wskazywania kontynuacji studiów już rozpoczętych. W Systemie POL-on 1.0 zostanie udostępniony oddzielny wykaz studentów na rok akademicki 2019/2020. Po uruchomieniu modułu Studenci w POL-onie 2.0 dane z wspomnianego wykazu zostaną przeniesione do nowego systemu automatycznie.