zamknięcie postępowania bez nadania stopnia

1 artykuł