W dniu 11 marca 2020 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce CZĘŚĆ 2”, zorganizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z tego wydarzenia oraz do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami z konferencji.

Wdrożenie systemu POL-on – część 1 (Harmonogram, Szkoły doktorskie, Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora, Sprawozdawczość do GUS za 2019 r., Raport z wykorzystania środków finansowych):

Wdrożenie systemu POL-on – część 2 (Oświadczenie o zgodności danych; Pytania często zadawane przez użytkowników – moduły Pracownicy, Szkoły doktorskie, Doktoranci, Osoby ubiegające się o stopień doktora):

Wdrożenie systemu POL-on – część 3 (Pytania często zadawane przez użytkowników – moduł Studenci; PBN 2.0; SEDN):

Moduły: Szkoły doktorskie, Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora:

Sprawozdawczość do GUS za 2019 r., Raport z wykorzystania środków finansowych, Oświadczenie o zgodności danych:

Pytania często zadawane przez użytkowników (moduł Pracownicy):

Pytania często zadawane przez użytkowników (moduły: Szkoły doktorskie, Doktoranci, Osoby ubiegające się o stopień doktora, Studenci):

PBN 2.0:

SEDN: