nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy.

1 artykuł