Patenty i prawa ochronne

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy oświadczenie autora upoważniające do wykazania osiągnięć w ewaluacji może być złożone z wyprzedzeniem za cały okres ewaluacji?

Czy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz zobowiązane są do uzupełniania informacji o patentach od 1.01.2017?

Skąd mogę pobrać wzór oświadczenia upoważniającego?

Patent udzielony w okresie ewaluacji, ale twórcą jest student studiów licencjackich/magisterskich, który przeniósł prawo do korzystania na uczelnię. Nie ma innych twórców. Czy można taki patent umieścić? Jak powiązać patent z dyscypliną?

Patenty udzielone w okresie ewaluacji, ale twórcy są spoza uczelni (nie ma żadnego twórcy z uczelni), a uczelnia jest współwłaścicielem prawa. Twórcy zatem nie są pracownikami, ani nie przenieśli rozwiązania do korzystania na uczelnię – uczelnia jest tylko współwłaścicielem. Czy można taki patent umieścić w wykazie? Jak powiązać patent z dyscypliną?

Jak wpisać patent, gdy  pracownik jest zadeklarowany do dwóch dyscyplin?

Jeśli zaciągnięty patent (mający jedno zgłoszenie) z UPRP zaznacza w pierwszeństwie automatycznie „nie” i dane pierwszeństwa powiela z danych patentu to należy zmienić na „tak”?

Co w przypadku jeśli zostaną dostrzeżone błędy po wysłaniu danych do wykazu?

Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do POL-on jeżeli mamy dwie lub więcej instytucji zgłaszających patent?

Czy patent lub odmiana będzie zaliczona w procesie ewaluacji, jeśli jej twórca nie jest już pracownikiem i nie może złożyć oświadczenia (nie żyje)?

Co w przypadku, gdy dane ze źródeł zewnętrznych zaciągają się częściowo lub błędnie?

W jakich dyscyplinach podmiot może rozliczyć patent i na jakiej podstawie? Czy autor patentu może zadeklarować patent tylko do własnej dyscypliny?

Co ze wzorami przemysłowymi? Wzory przemysłowe do końca 2018 roku były punktowane zgodnie z „starym” rozporządzeniem z 2016 roku.

Co jeśli od momentu uzyskania prawa ochronnego niektóre dane twórcy się zmieniły? Czy należy je poprawić?

Czy dyscyplina i dziedzina dotyczą Twórcy czy wynalazku?

Czy należy zmieniać nazwę podmiotu uprawnionego jeśli została zmieniona od momentu publikacji w źródle referencyjnym lub została zaciągnięta np. bez polskich znaków?

Czy patenty mogą być przypisane do innych dyscyplin niż te zadeklarowane przez pracownika i zarejestrowane w systemie POL-on w danych kadrowych?

Czy należy zarejestrować patent przyznany np. w 2011 r., który 01.01.2017 był ważny (i często nadal jest)?

Czy termin uzupełnienia danych za osiągnięcia uzyskane w latach 2017-2021, tj. 30.06.2021 dotyczy również Instytutów sieci Łukasiewicz?

W którym miejscu należy dołączyć oświadczenie upoważniające?

Czy w sekcji Hodowca można wprowadzić pracownika jednostki, który jest współautorem odmiany, a nie hodowcą?

Czy można wprowadzić jedno zbiorcze oświadczenie z kilkoma osiągnięciami jednego pracownika?

Jak powiązać pracownika, który był w trakcie okresu ewaluacji pracownikiem, a w chwili obecnej już nie jest (np. przebywa na emeryturze)?

Co należy wprowadzić w sekcji pierwszeństwo ochrony w przypadku patentu, który został zgłoszony w zagranicznym urzędzie, po tym jak został zgłoszony w urzędzie polskim?

Czy należy wprowadzić do modułu patent pracownika, który opatentował wynalazek „prywatnie” i jest jedynym uprawnionym?

Czy patenty wprowadzone do starej aplikacji POL-on za 2017 r. będą dostępne w module 2.0? Co z patentami za lata wcześniejsze?

Jeśli patent został udzielony w kilku krajach, to wpisujemy numer patentu, który był przyznany jako pierwszy?

Czy dane z modułu „Patenty i prawa ochronne”, które zgodnie z ustawą 2.0 nie są już gromadzone w POL-onie, nie muszą być już uzupełniane?