Ustawodawca w obecnych przepisach nie przewiduje sprawozdawczości w zakresie wzorów przemysłowych oraz nie uwzględnia ich w procesie ewaluacji.