Pracownicy - funkcje kierownicze

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy obowiązek podawania funkcji kierowniczej dotyczy tylko pracowników uczelni, czy również Instytutów Łukasiewicza?

Jakiego typu dane powinny się znaleźć w polu zakres obowiązków? Zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach kierowniczych są bardzo szerokie. W jaki sposób powinno to zostać ujęte, by zmieścić się w dopuszczonym zakresie znaków?

Skoro nazwa funkcji powinna być zgodna z zapisami statutu uczelni, to jaki wpis będzie prawidłowy: Dziekan (tak jak w statucie) czy Dziekan Wydziału Humanistycznego, Prorektor czy Prorektor ds. studenckich?

W jaki sposób wpisywać funkcje do POL-on jeżeli np. funkcja dziekana (ta sama osoba) była pełniona od 01.10.2019-31.12.2020 a następnie w okresie 01.01.2021-31.12.2024. Czy należy wpisać osobno powołania na funkcję i wtedy pierwsza z nich trafi do nieaktualnych? Czy może wpisać funkcję w ciągłości od 01.10.2019 – …?

W którym miejscu należy uzupełnić pracownikowi informacje o pełnionych funkcjach kierowniczych w uczelni?