Moduł Centralnego Logowania (MCL)

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Okazało się, że po połączeniu kont POL-on i MCL użytkownik ma wprowadzony błędny adres e-mail. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Po zmianie hasła w MCL i ponownej próbie zalogowania system zgłasza błąd hasła. Co należy zrobić w tej sytuacji?