Raporty (Moduł POL-on)

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy zestawienie rozszerzone pracowników mogłoby zawierać numer ORCID?

Po pobraniu i otworzeniu wygenerowanego raportu dotyczącego niespójności między modułem studenci i kierunki (moduł Raporty) widzę pusty arkusz. Co mam przez to rozumieć?

Jakie zestawienia mogę wygenerować samodzielnie z modułu Pracownicy? Jakie dane będą w nich zawarte?

Czy „Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu” (moduł Raporty) może obejmować również informacje o oświadczeniach o liczbie N złożonych przez pracowników w innych podmiotach?