Administracja

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Do czego służy rola INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE?

Okazało się, że po połączeniu kont POL-on i MCL użytkownik ma wprowadzony błędny adres e-mail. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Po zmianie hasła w MCL i ponownej próbie zalogowania system zgłasza błąd hasła. Co należy zrobić w tej sytuacji?

W jaki sposób zmienić konto osoby, która zakończyła pracę w Ministerstwie i rozpoczęła pracę w instytucji nadzorowanej przez Ministerstwo?

Czy administrator podmiotu przejmowanego przez inny podmiot może nadal logować się do systemu?

Nie zdążyłem połączyć kont POL-on i MCL, ponieważ wygasł link aktywacyjny w e-mailu. Co należy zrobić w tej sytuacji?