Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

W projekcie Horyzont 2020 i Horyzont Europa – w ramach jednego projektu zawarliśmy odrębne umowy (jako lider i z partnerami). Czy wyjazdy powinniśmy wykazywać odrębnie w ramach każdej umowy z partnerem, czy zbiorczo w ramach umowy zawartej jako lider projektu?

Czy w zakresie wymiany międzynarodowej  ramach jednej umowy pracownika, który wyjeżdżał np. 5 razy w różne miejsca wykazujemy 1 raz czy 5 razy?

Czy planowane jest udostępnienie ankiety EN-1 za semestr letni?

Czy w przypadku niesłusznie wypłaconego stypendium z Funduszu stypendialnego, a następnie zwróconego przez studenta, kwotę takiego wykazujemy w poz. 30 Sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego, a wypłatę stypendium odpowiednio w poz. 08-29, czy w ogóle takiej sytuacji nie wpisujemy ani po stronie wykorzystania funduszu ani po stronie zwrotów?

Czy w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, w części dotyczącej Współpracy międzynarodowej w przypadku pracowników powinniśmy wykazywać współpracę w formie wyjazdu na konferencję naukową?

Czy przez umowy aktywne, które powinny zostać wprowadzone do części 2 formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji, należy rozumieć również takie umowy, na podstawie których, w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2, realizowane były wirtualne mobilności, tj. wymiana międzynarodowa w formie zdalnej?

Jaki jest minimalny okres na jaki pracownik mógł wyjechać lub przyjechać w ramach umowy międzynarodowej podlegający rejestracji w formularzu danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji? W przypadku wyjeżdzających lub przyjeżdzających studentów i doktorantów jest to  co najmniej 3 miesiące.

Jak wykazać zwiększenie stanu funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w sprawozdaniu z wykonania planu rzeczowo-finansowego?

Dlaczego nie mogę pobrać szablonu sprawozdania? System wyświetla błąd „Przed pobraniem szablonu należy wypełnić dane dotacji”.