Stanowisko ministerstwa:

W zakresie źródła danych (zestawu danych) zbieranych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, określono, że uczelnie przekazują do MNiSW sprawozdanie EN-1, dane o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (dane zagregowane w formie elektronicznej, w Systemie POL-on). Sprawozdanie jest składane raz w roku według stanu na dzień 1 października roku sprawozdawczego.

Od początku swojego obowiązywania, ankieta EN-1 jest przez uczelnie składana w pierwszych dniach października i dotyczy rekrutacji na studia rozpoczynające się z początkiem roku akademickiego (pierwszy semestr określonego roku akademickiego).

Uczelnie nie przekazują do MNiSW informacji o wielkości rekrutacji na studia rozpoczynające się w drugim semestrze określonego roku akademickiego.
Dane o nowo przyjętych studentach, uczelnie wprowadzają do wykazu studentów Systemu POL-on, po uzyskaniu przez te osoby statusu studenta (po podjęciu studiów).

Zobacz także: Czy planowane jest udostępnienie ankiety EN-1 za semestr letni?