Osiągnięcia artystyczne

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy oświadczenie autora upoważniające do wykazania osiągnięć w ewaluacji może być złożone z wyprzedzeniem za cały okres ewaluacji?

Czy przekroczenie limitu znaków w charakterystyce osiągnięcia lub nagrody będzie miało wpływ na migrację do SEDN?

Czy w opisie wydarzenia można wprowadzać linki?

Jak rozpatrywać duże realizacje konserwatorskie, w którym głównym autorem przedsięwzięcia jest kierownik projektu badawczo-konserwatorskiego oraz mamy zespół naszych pracowników, wykonujących projekt wg zamysłu kierownika (wszyscy zaliczani do N w naszej ASP). Czy takie osiągnięcie konserwatorskie może zgłosić każdy uczestnik projektu czy tylko kierownik jako główny autor/pomysłodawca realizacji konserwatorskiej. Czy tu mamy do czynienia ze współautorstwem i wypełnianiem udziałów w osiągnięciu?

Jaka jest poprawna kategoria dla osiągnięcia artystycznego jakim jest opracowanie w konkursie rzeźbiarsko-architektonicznym koncepcji pomnika np. ofiar komunizmu? Zgłoszony projekt pomnika zdobył pierwsze miejsce w konkursie i będzie realizowany. Czy właściwą kategorią dla tego osiągnięcia jest 2.3. czy też 2.2., a może jeszcze inna? 

Czy udział w wystawie zbiorowej oznacza, że data udziału w wystawie zbiorowej ma mieścić się w okresie objętym ewaluacją, natomiast dzieło biorące udział może mieć wcześniejsze upublicznienie, jeszcze przed okresem objętym ewaluacją? 

Jak zarejestrować osiągnięcie jakim jest występ w charakterze kameralisty?

Czy niezależnie od faktu przez jak długi czas w okresie ewaluacji pracownik prowadził działalność naukową, zaliczony do liczby N, zatrudniony powyżej 36 m-cy musi przedstawić przynajmniej jedno osiągnięcie? 

Jak zarejestrować prawykonanie kompozycji muzycznej dwóch współautorów, gdy dla każdego z nich stanowi ono inny rodzaj osiągnięcia?

Czy w module Pracownicy można raportować informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych?

Gdzie wprowadzać osiągnięcia naukowe i artystyczne osoby ubiegającej się o stopień doktora?