Informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych są wprowadzane do odrębnych modułów. Do modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora dane będą pobierane z tych modułów. Aktualnie istnieje możliwość dodania osiągnięcia artystycznego z poziomu danych doktoranta. Więcej tu.