Archiwum

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Do kogo można kierować pytania merytoryczne dotyczące ewaluacji jakości działalności naukowej?

Czy w nowym systemie można podawać stare kody świadczeń dla studentów?

Czy do jednego kształcenia można przypisać wiele języków filologii obcej?

Czy do jednego uruchomienia można przypisać wiele języków, w których jest prowadzone kształcenie?

Czy w nowym module Kierunki studiów będzie można zmianić przypisanie dyscyplin do studiów, w związku ze zmianą programu studiów?

Dla studiów nie będzie prowadzona rekrutacja od roku akademickiego 2019/2020. Jaki udział procentowy dla dyscypliny wiodącej powinien być określony?

Czy jeśli dodaję kolejne dyscypliny do kierunku, to w kolumnie „Numer kolejny w ramach kodu uprawnienia” powinienem wprowadzić kolejne numery?

Jaką wartość należy wybrać w kolumnie „Czy studia przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela?”, jeśli część studentów tego kierunku przygotowuje do zawodu nauczyciela, a część nie?

Co w przypadku, gdy uczelnia posiada kierunki studiów, na których znajdują się studenci (wyższych lat), ale kierunek nie został uwzględniony w migracji danych, ponieważ nie spełnił warunku rekrutacji w okresie następujących po sobie 2 lat?