System dopuszcza przypisania wielu języków filologii obcej do jednego uruchomienia (patrz Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików). Ta możliwość powinna być jednak wykorzystywana w wyjątkowych przypadkach, kiedy program studiów dotyczy nauki jednocześnie kilku języków obcych (np. francuski z arabskim, hiszpański z włoskim, itp).