REST API

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Czy przez API jest możliwe wgrywanie pojedynczej danej dla wielu pracowników?

Czy można przez API zarejestrować jedynie informację o prowadzonych badaniach (zakładka „Oświadczenia”, sekcja „Oświadczenie o dyscyplinie”) dla wielu pracowników?

Czy API REST będzie miało tłumaczenie nazw angielskich na polskie?

Czy planowana jest rozbudowa API REST dla wszystkich modułów?

Na jakich zasadach jest dostępne API REST po uruchomieniu POL-onu 2.0?