Aktualnie API REST jest uwierzytelniane tylko poprzez konta centralne MCL (tokeny openid)
Docelowo aktualne API REST zostanie zastąpione przez API REST działające w ramach systemu POL-on 2.0.
W pierwszej fazie (do końca 2019 r.) API dla modułu „Pracownicy” zostanie w całości zastąpione nowym API REST.
Inne moduły będą migrowały w stronę nowych rozwiązań w najbliższym możliwym czasie.