Pracownicy - nieobecności

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego. Nie ma odpowiedniego narzędzia/sposobu by poprawnie taką sytuację zarejestrować w POL-on. To sytuacja, gdy pracownica świadczy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (ma wypłacane wynagrodzenie ze środków uczelni) oraz jednocześnie pobiera zasiłek macierzyński z ZUS.

Jak mamy rejestrować w POL-on pracę podczas urlopu rodzicielskiego?

W jaki sposób wprowadzić w zakładce nieobecności czas urlopu rodzicielskiego łączony z pracą na 1/2 etatu? Pracownik po zakończonym urlopie rodzicielskim wrócił na pełen etat

Czy zasiłki opiekuńcze należy wliczać do sumy dni nieobecności wykazywanych w module Pracownicy?

Przy wyliczaniu liczby dni nieobecności pracownika, jak należy rozumieć pojęcie „zasiłek chorobowy”?

Czy w module Pracownicy w zakładce „Nieobecności” trzeba wpisywać „0” w przypadku, gdy pracownik nie był na żadnej z absencji wymienionych w § 2 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia ws. POL-on?

Czy nieobecności pracownika zliczamy w roku akademickim czy kalendarzowym?

Czy w liczbie dni nieobecności pracownika należy podawać dni robocze czy kalendarzowe?

Czy nieobecności powinny być uzupełnione również dla pracowników zatrudnionych w poprzednich latach?

Jak wprowadzać nieobecności pracownika?