Nie da się wpisać liczby dni nieobecności równej „0”. Jeśli w danym roku pracownik nie miał nieobecności podlegających raportowaniu w POL-onie, nie należy uzupełniać formatki dla tego roku.