Zawiadomienia (POL-on 1)

Poniższe pytania są umieszczone w kolejności chronologicznej. Najnowsze wpisy znajdują się na górze listy.

Dlaczego dodając zawiadomienie o nadanym stopniu nie mam do wyboru jednostki, która nadała stopień, a jedynie instytucję główną?

Dlaczego w module Pracownicy nie widzę niektórych stopni lub tytułów, mimo że zawiadomienia o nich były wprowadzone w POL-onie 1?

Czy stare zawiadomienia będą migrowane czy zostają w starym POL-onie?

Jak wskazać jednostkę o nazwie: Rada Dyscyplin Naukowych, która nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego od 1.10.2019 r. (moduły: Zawiadomienia i Baza dokumentów w postępowaniach awansowych)?