Wynika to z faktu, że moduł Zawiadomienia nie został jeszcze zmigrowany do POL-onu 2.0. Aktualnie informacje o stopniach i tytułach pochodzą wyłącznie z metryczki pracownika. Chcąc uzgodnić dane pracownika dotyczące stopni i tytułów ze stanem faktycznym, użytkownik może zaczekać na migrację zawiadomień, która jest planowana w przyszłości, lub wprowadzić te dane samodzielnie z poziomu modułu Pracownicy w POL-onie 2.0.