stopnie i tytuły

Czy jednostki, które nie mają szkoły doktorskiej, a jedynie uprawnienia do przeprowadzenia przewodu doktorskiego też są zobowiązane do korzystania z modułu Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów?

Na podstawie jakich danych przy pracowniku wyświetla się jego stopień lub tytuł?

Czy w module Pracownicy w POL-onie 2.0 będzie widać tytuł/stopień pracownika w podstawowym widoku (tak jak było w starym POL-onie)?

Dlaczego w module Pracownicy nie widzę niektórych stopni lub tytułów, mimo że zawiadomienia o nich były wprowadzone w POL-onie 1?

Jak należy uzupełnić pracownikowi stopień lub tytuł naukowy nadany przez zagraniczną instytucję? Nie ma takiej opcji do wyboru w POL-onie.

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy nostryfikowany?

Kto wprowadza do POL-onu tytuł profesora?

Czemu wszyscy lekarze w POL-on widnieją jako mgr?

Jaki box należy zaznaczyć przy uczelni nadającej tytuł/stopień (podmiot istniejący czy historyczny), gdy obecnie ma ona inną nazwę, ale nadal istnieje? Np. KUL im. Jana Pawła II – nie miał rozszerzonej nazwy, gdy pracownik uzyskał stopień.

Przy dodawaniu stopnia zagranicznego nie wyświetla się w podpowiedziach uczelnia zagraniczna, która go nadała. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Jak poprawnie wprowadzić pracownikowi stopień naukowy autonostryfikowany?

Dlaczego w zakładce „Stopnie i tytuły” nie zmigrowały się wydziały ani nie da się ich wprowadzić z poziomu interfejsu?

Jak wskazać jednostkę o nazwie: Rada Dyscyplin Naukowych, która nadała stopień doktora lub doktora habilitowanego od 1.10.2019 r. (moduły: Zawiadomienia i Baza dokumentów w postępowaniach awansowych)?

Jak należy rejestrować dane dotyczące postępowań awansowych (stopnie doktora i doktora habilitowanego oraz tytuły profesora)?