System POL-on nie wylicza jeszcze w pełni informacji o poziomie wykształcenia danego pracownika. Zostanie to osiągnięte dopiero po wdrożeniu nowego procesu awansowego.