Stopień/tytuł prezentowany przy pracowniku to maksymalny wyliczany stopień/tytuł na podstawie danych zarejestrowanych w:

  • Zawiadomieniach w POL-on 1,
  • module Postępowania awansowe POL-on 2,
  • metrykach pracownika.

we wszystkich podmiotach, w kontekście których pracownik został rejestrowany.