Dane w systemie przetwarzane są raz dziennie. Jeżeli wprowadziłeś do systemu nowe informacje w metryczce pracownika lub w postępowaniach awansowych, poczekaj, aż system odświeży dane.

Zobacz także: Na podstawie jakich danych przy pracowniku wyświetla się jego stopień lub tytuł?