dane

Co należy uwzględnić w parametrze Lzprofi w zakresie prowadzenia zajęć przez osoby (poza stosunkiem pracy) niebędące obywatelami polskimi posiadające tytuł profesora lub zatrudnione na stanowisku profesora uczelni w innej uczelni, zagranicznej uczelni lub zagranicznej instytucji naukowej lub na stanowisku profesora instytutu w instytucie PAN, instytucie badawczym lub instytucie międzynarodowym, które w poprzednim roku akademickim przeprowadziły co najmniej 60 godzin zajęć dydaktycznych? Jakie zajęcia mogą zostać uwzględnione do obliczenia wymaganej liczby godzin?

Dlaczego migracja nie objęła aparatury i infrastruktury informatycznej powyżej 500 000 zł, które były wprowadzone w POL-on 1.0 w module Infrastruktura?

Co mam zrobić po wprowadzeniu błędnych danych autora/promotora/recenzenta do repozytorium?

Czy jeżeli projekt oznaczony jest jako „Dane prawidłowe – nie wykryto błędów” oznacza, że wszystkie dane wymagane do ewaluacji zostały wprowadzone?

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?

Jakie dane będą gromadzone w module „Dane finansowe instytucji”?

Czy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz zobowiązane są do uzupełniania informacji o patentach od 1.01.2017?

Od jakiego terminu będzie obowiązywało zgłaszanie „ciągłe” i w którym POL-on 1.0 czy 2.0 będzie ono dokonywane?

Zgodnie z rozporządzeniem ws. POL-on w wykazie pracowników zamieszcza się następujące informacje: 1) nazwę szkoły doktorskiej; 2) nazwę albo zakres programu kształcenia w szkole doktorskiej; 3) liczbę godzin w semestrze przeznaczonych na kształcenie doktorantów. Proszę o informację, w którym miejscu dane te należy przypisać do pracownika?

Dlaczego system nie przyjmuje danych starych studentów na kierunkach wygaszanych?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

Czy po zatwierdzeniu sprawozdania będzie jeszcze możliwość dokonywania w nim korekty?

Czy jest przewidywane składanie sprawozdań mobilności absolwentów za rok 2022?

W jaki sposób mogę uwzględnić w sprawozdaniu studentów kierunków współprowadzonych przez moją uczelnię?

Jak mogą sprawdzić, czy wyliczenia zostały już odświeżone po wprowadzonych przeze mnie zmianach (uzupełnieniu rejestrów źródłowych lub zaimportowaniu pliku dla działu)?

Choć mogę pobrać dane statyczne dla wybranego działu, nie mogę jednak pobrać całości sprawozdania. Co robić?

W importowanym szablonie brakuje kierunku na liście kierunków prowadzonych przez naszą uczelnię, czy mam go dopisać ręcznie do importowanego pliku?

Chciałbym poprawić błędnie zaimportowane dane w wybranym dziale. Jak mam to zrobić?

Co mam zrobić, jeśli w mojej uczelni nie ma osób, które mogę uwzględnić w danych importowanych dla działu?