Wtedy nie należy importować dla tego działu żadnych danych i zatwierdzić pusty dział.