Jest to data powzięcia informacji tj. data od kiedy na danej uczelni student zaczął się posługiwać nowymi danymi (data kiedy poinformował uczelnię o zmianie danych).