dane osobowe

Jak rozumieć pojęcie „Data obowiązywania zmiany” w danych studenta?

Czy jest możliwa zmiana danych osobowych pracowników (np. zmiana nazwiska po zmianie stanu cywilnego) za pomocą pliku xml?

Jak skorygować dane osobowe pracownika?

Co wpisać w przypadku posiadania przez pracownika lub studenta podwójnego obywatelstwa?

W jakich częściach systemu POL-on wykorzystuje (przetwarza) się dane osobowe, np. numer PESEL?