Za pomocą importu pliku xml nie da się zarejestrować operacji zmiany danych osobowych pracowników. Za pomocą importu xml można jedynie wykonać operację korekty ostatniej wersji danych osobowych (najświeższej).

Zmiana danych osobowych jest możliwa za pomocą GUI (interfejsu użytkownika) lub API REST.