zmiana danych

Jak prawidłowo dokonać sprostowania danych osobowych studenta, u którego nastąpiła zmiana płci?

Co jeśli od momentu uzyskania prawa ochronnego niektóre dane twórcy się zmieniły? Czy należy je poprawić?

Czy jest możliwa zmiana danych osobowych pracowników (np. zmiana nazwiska po zmianie stanu cywilnego) za pomocą pliku xml?

Jak skorygować dane osobowe pracownika?